LIVEVIDEOR: 4 MEST ÖKÄNDA SPRÅKRÖRELSER; DEMONISK BESITTNING ELLER MENTAL SJUKDOM? - DET PARANORMALA

Livevideor: 4 mest ökända språkrörelser; Demonisk besittning eller mental sjukdom?{h1}
Redaktionen
The Life and Mysterious Death of D. Scott Rogo
The Life and Mysterious Death of D. Scott Rogo
Kontakta författare Under det senaste decenniet har det årliga antalet exorcism som utförts av den katolska kyrkan i USA fördubblats. Indikerar denna upptrappning att demonisk aktivitet, eller kanske psykisk sjukdom, ökar? Här undersöker vi fyra av de mest beryktade fallen av demoniskt besittning som resulterade i exorcism, med detaljer om medicinska historier för de besatta samt ritualerna som använts för att kasta ut de negativa enheterna. Videor o