COURT CARDS - KNIGHT OF PENTACLE - FORTUNE TELLING & DIVINATION

Court Cards - Knight of Pentacle{h1}
Redaktionen
När skuggorna förlängs: Haunted Cemeteryies
När skuggorna förlängs: Haunted Cemeteryies
En långsam riddare Tarotens riddare är görarna, go-getters. De representerar det aktiva elementet i deras kostymer. Varje riddare måste arbeta med vad hans kostym har gett honom, dvs hans egenskaper och handlingar definieras av kvaliteterna till svärd, pentakel, koppar eller trollstavar. Så några riddare är mer aktiva än andra. Riddare