HUR MAN MANIFESTERAR ÖNSKNINGAR GENOM ANVÄNDNING AV TANKEVÅGOR - NEW AGE OCH METAFYSIK

Hur man manifesterar önskningar genom användning av tankevågor{h1}
Redaktionen
Haunted Kent: The Ghosts of Blue Bell Hill
Haunted Kent: The Ghosts of Blue Bell Hill
Kontakta författare Alexander Graham Bell räknade ut hur man skulle manifestera önskningar Reser tankar verkligen i vågor? Kan vi verkligen manifestera önskningar genom tankeböljor? Medan majoriteten av världen är upptagen med att försöka utforska det oändliga utrymmet där ute i stjärnhulan, saknar de något som är lika mystiskt och mycket viktigare, enligt min mening. Det mänskliga