MYSTERIES OF TIME AND SPACE: PORTALS - DET PARANORMALA

Mysteries of Time and Space: Portals{h1}
Redaktionen
Haunted Kent: The Ghosts of Blue Bell Hill
Haunted Kent: The Ghosts of Blue Bell Hill
Kontakta författare Ingen utgång Följande berättelse har spökat mig i flera år. Jag hörde först denna kyliga berättelse som tonåring och har aldrig glömt den. Det berättades för mig av en av min mors närmaste vänner som växte upp på landsbygden Tennessee på 1940-talet - mycket nära där denna händelse sades ha inträffat. Som historien går ar