NATURE SPIRITS: ELVES AND FAIRIES OF THE FOREST - MAGI
Huvud Magi 2014

Nature Spirits: Elves and Fairies of the Forest{h1}
Redaktionen
Snow Walker: Bästa Bigfoot Video Evidence Ever eller Hoax?
Snow Walker: Bästa Bigfoot Video Evidence Ever eller Hoax?
Under de dagar då folklore och legend var en mycket verklig del av vardagen för vanliga vanliga folk, troddes andar vara överallt. Från hushållssprit, till land, skog och vattensprit var de en mycket verklig del av våra förfäder. En stor kanon av lore byggdes upp runt dessa "små folk" (som ofta inte var väldigt lite!). Mytolo