DEN FIENDISH BLACK DOG OF BRITISH FOLKLORE - DET PARANORMALA

Den fiendish Black Dog of British Folklore{h1}
Redaktionen
Haunted Kent: The Ghosts of Blue Bell Hill
Haunted Kent: The Ghosts of Blue Bell Hill
Det finns i brittisk folklore en skrämmande varelse som kallas bara Black Dog. Även om vissa berättelser kan ha sitt ursprung i ett möte med en levande hund, berättar berättelserna i legenden vanligtvis om en ande eller ett spökehund. Det beskrivs nästan alltid som större än din genomsnittliga hund med raggig svart päls och glödande eldiga röda ögon, som ibland sägs vara storleken på fat. Bevakning av l