VAD EN ORM I DIN DRÖM BETYDER: TOPP 3-TOLKNINGAR - DREAMS

Vad en orm i din dröm betyder: Topp 3-tolkningar{h1}
Redaktionen
Haunted Kent: The Ghosts of Blue Bell Hill
Haunted Kent: The Ghosts of Blue Bell Hill
Kontakta författare Att drömma om ormar kan betyda många saker, och de beror alla på hur ormen presenterar sig i drömmen. Det gör en skillnad om det var ett huvudfokus eller bara en flyktig del av din dröm. Vare sig jag använder mystiska eller psykologiska symboler beror en sann tolkning på ormens sammanhang i dina drömmar. Jämförel